Home

Welkom op www.deflatiehuizenmarkt.nl. Op deze website willen we graag alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op de beslissing om een woning te kopen voor instappers, die nieuw zijn op de woningmarkt, en voor woningbezitters die overwegen een andere woning te kopen.

Allerlei variabelen van economische en belastingtechnische aard zijn potentieel van invloed op je beslissing en met de informatie op deze website kunt u wellicht een beter gefundeerde beslissing nemen.

Hypotheek informatie

Het betreft soms gecompliceerde informatie en velen van u zullen geen onderlegd econoom zijn, daarom hebben we gepoogd het zo eenvoudig mogelijk te houden en voor iedereen te begrijpen.

We komen met zijn allen net uit twee elkaar opvolgende crises en het algemeen vertrouwen is nog wankel, hetgeen voorspellingen over economische ontwikkeling alleen maar moeilijker maakt. Desalniettemin is er voldoende informatie en houvast om op zijn minst een doordachte beslissing te kunnen nemen over het al dan niet aanschaffen van een woning. Af moeten gaan op alleen buikgevoel resulteert over het algemeen slechts in twijfel en uitstellen van beslissingen, terwijl dat niet nodig hoeft te zijn.

Doe daarom je voordeel met de informatie die terug te vinden is op deze website zodat je je gesterkt kunt voelen in je beslissing, hoe die ook uitpakt.

Gevolgen deflatie

Daarnaast verdient het uiteraard onze aanbeveling om altijd in gesprek te treden met een financieel specialist van uw kredietverstrekker of een derde, neutrale partij. Zij zullen met de context van je specifieke situatie tot het best mogelijke advies kunnen komen. Maar met de informatie op deze website kun je in elk geval voorbereid dat gesprek aangaan en beter begrijpen waar de adviseur het over heeft.