Deflatie huizenmarkt | Tips bij huis kopen tijdens inflatie en deflatie

Vijf vragen over inflatie:

Voor het eerst sinds 1987 is de inflatie in ons land onder de nul gedoken: -0,3 procent om precies te zijn. Zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek . Vijf vragen en antwoorden over inflatie.

Wat is inflatie ook alweer?
Inflatie staat voor de kosten van ons levensonderhoud. Oftewel: wat betalen we gemiddeld voor onze goederen en diensten? Hierbij kun je denken aan uitgaven aan eten en drinken, vervoer, benzine, of gas en licht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de inflatie door een “mandje met boodschappen” te nemen en daarvan de waarde te berekenen. Daar komt een gewogen gemiddelde uit. De prijsstijging in Nederland ligt al langere tijd behoorlijk onder het langjarige gemiddelde van 2,0 procent.

Wat wil lage inflatie zeggen?
Dit betekent dat het leven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ietsjes goedkoper is geworden: 0,3 procent dus. We geven nu minder euro’s uit om hetzelfde te kopen als een jaar geleden.

Wat betekent dit voor mijn portemonnee?
Consumentenprijzen dalen. Tanken bijvoorbeeld is goedkoper geworden. Bovendien: voor vakanties en vliegtickets betalen we minder. Het gaat niet voor alle producten op: kleding was vorige maand gemiddeld minder afgeprijsd dan een jaar geleden en dus wel iets duurder.

Waarom hebben we nu een lage inflatie?
Het CBS geeft als belangrijkste verklaring de ontwikkeling van de huurprijzen. De huren zijn in juli met 1,8 procent gestegen, terwijl ze in dezelfde periode vorig jaar nog met 2,4 stegen. De huurprijzen tellen zwaar mee met de berekeningen voor de inflatie. En niet alleen de huren, maar ook de prijs van onder andere benzine en voedingsmiddelen gingen vorige maand omlaag. Als we naar het grotere plaatje kijken: als gevolg van de crisis houden mensen de hand op de knip en door de werkloosheid is er minder inkomen en minder te besteden. Dat zorgt voor dalende prijzen. De in elkaar gezakte olieprijs van de afgelopen twee jaar, en daarmee de energieprijzen, hebben de inflatiecijfers nog eens extra hard omlaag geduwd.

Wat als de inflatie lange tijd laag blijft?
Als prijzen langere tijd dalen spreken economen van deflatie. Bij deflatie gaat het om een algemene daling van het prijspeil. Dan dalen niet alleen consumentenprijzen (zoals nu), maar ook de lonen en huizenprijzen. Daar is in Nederland nog geen sprake van; de huizenprijzen stijgen in elk geval nog flink. Japan is wel een land dat kampt met deflatie. Van 1994 tot nu heeft het land een inflatie van bijna nul. Geringe economische groei en deflatie houden elkaar in een soort wurggreep. Bedrijven investeren te weinig, consumenten besteden te weinig en de lonen stijgen niet.

Home

Welkom op www.deflatiehuizenmarkt.nl. Op deze website willen we graag alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op de beslissing om een woning te kopen voor instappers, die nieuw zijn op de woningmarkt, en voor woningbezitters die overwegen een andere woning te kopen.

Allerlei variabelen van economische en belastingtechnische aard zijn potentieel van invloed op je beslissing en met de informatie op deze website kunt u wellicht een beter gefundeerde beslissing nemen.

Hypotheek informatie

Het betreft soms gecompliceerde informatie en velen van u zullen geen onderlegd econoom zijn, daarom hebben we gepoogd het zo eenvoudig mogelijk te houden en voor iedereen te begrijpen.

We komen met zijn allen net uit twee elkaar opvolgende crises en het algemeen vertrouwen is nog wankel, hetgeen voorspellingen over economische ontwikkeling alleen maar moeilijker maakt. Desalniettemin is er voldoende informatie en houvast om op zijn minst een doordachte beslissing te kunnen nemen over het al dan niet aanschaffen van een woning. Af moeten gaan op alleen buikgevoel resulteert over het algemeen slechts in twijfel en uitstellen van beslissingen, terwijl dat niet nodig hoeft te zijn.

Doe daarom je voordeel met de informatie die terug te vinden is op deze website zodat je je gesterkt kunt voelen in je beslissing, hoe die ook uitpakt.

Gevolgen deflatie

Daarnaast verdient het uiteraard onze aanbeveling om altijd in gesprek te treden met een financieel specialist van uw kredietverstrekker of een derde, neutrale partij. Zij zullen met de context van je specifieke situatie tot het best mogelijke advies kunnen komen. Maar met de informatie op deze website kun je in elk geval voorbereid dat gesprek aangaan en beter begrijpen waar de adviseur het over heeft.

Tips bij huis kopen tijdens inflatie en deflatie